Liviu SUHAR

 

Născut la 17 februarie 1943 în localitatea lacobeni, judeţul Suceava - România.

 

Studii:
1957-1962 - Liceul de Arte “0ctav Bancilă",  laşi
1962-1968- Institutul de Arte Plastice “lon Andreescu" Cluj-Napoca, Facultatea de Arte, Plastice şi Decorative, promoţia 1968, cu diploma de licenţă în arte, specialitatea pictură.
Profesori: Aurel Ciupe şi Petru Abrudan.
Începând cu anul 1968 expune constant, fără întrerupere, lucrări de pictură şi desen, în expoziţii personale, de grup, colective - judeţene, naţionale şi internaţionale.

 

Cărţi publicate:
Album de artă Liviu Suhar, Ed. Pim, Iaşi, 2003;
Pledoarie pentru obiectul metaforă – Eseuri, Ed. Danaster, Iaşi, 2003;
Natura moartă în opera lui C.D. Stahi – Ed. Cronica, Iaşi, 2004;
Natura moartă în pictura românescă -  Ed. Tehnopress, Iaşi, 2005.
Glose în labirintul artelor vizuale - Ed. Dana Art, Iaşi, 2009.

 

Funcţii academice:
Profesor universitar doctor la Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design-Iasi
Coordonator stiintific al Scolii Doctorale
1990-2000 – Decan al Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi Desing Iaşi,
1993-2006 - membru al CNEAA pentru Arta si Arhitectura.

Stagii de studii şi cercetare ştiinţifică în Universităţi europene:
1993 - Facultatea de Artă, Universitatea “Complutense” – Madrid,
1995 - Facultatea de Artă, Universitatea din Barcelona,
1997- Centrul de Artă contemporană – San Pere de Vilamajor (Barcelona).

 

Documentare encicopedică (selectiv):
- Pictura românească, Ed. Meridiane, 1976 ,
- Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. II, Ed. “Arc 2000”,
- 2000 artist and Designers – International Biograhical Centre Cambridge – Anglia 2002 ,
WHO`s WHO in România – Pegassus Press – Bucureşti,
- Prut, Constantin – Dicţionar de artă modernă şi contemporană – Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002
- Ciucă, Valentin – Un secol de arte frumoase la Iaşi, Ed. Art XXI, Iaşi, 2004,
- Ciucă, Valentin – Un secol de arte frumoase în Bucovina, Ed. Muşatinii, Suceava, 2005.
-Djordjevic Georgeta - “Traditie si modernitate in pictura romaneasca” - Ed. Eurogama Invest ISBN: 978-973-0-07297-6, 2009