Sensagent sensagent's content definitions synonyms antonyms encyclopedia dictionary and translator for handheld new : sensagent is now available on your handheld    advertising ▼ sensagent's office shortkey or widget. Free. Windows shortkey:. viagra viagra together taking Free. Vista widget :. Free. Webmaster solution alexandria a windows (pop-into) of information (full-content of sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. order viagra online Give contextual explanation and translation from your sites! viagra online pharmacy usa Try here  or   get the code sensagentbox with a sensagentbox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by sensagent. Com. buy viagra viagra canada Choose the design that fits your site. Business solution improve your site content add new content to your site from sensagent by xml. viagra generic Crawl products or adds get xml access to reach the best products. Index images and define metadata get xml access to fix the meaning of your metadata. Please, email us to describe your idea. Wordgame the english word games are: ○   anagrams ○   wildcard, crossword ○   lettris ○   boggle. Lettris lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. viagra pills side effects To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble english words (left, right, up, down) from the falling squares. Boggle boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid hall of fame! English dictionary main references most english definitions are provided by wordnet. viagra pills side effects English thesaurus is mainly derived from the integral dictionary (tid). English encyclopedia is licensed by wikipedia (gnu). Copyrights the wordgames anagrams, crossword, lettris and boggle are provided by memodata. buy viagra without prescription The web service alexandria is granted from memodata for the ebay search. viagra pills side effects The sensagentbox are offered by sensagent. Translation change the target language to find translations. viagra online no prescriptions uk Tips: browse the semantic fields (see from ideas to words) in two languages to learn more. viagra canada Last searches on the dictionary : moi  · pester  · century  · amoureux  · adverbs  · 2883 online visitors computed in 0. 0s advertize partnership company informations    advertising ▼   advertising ▲▷ print ▷ français ▷ español ▷ português search sensagent definitions, synonyms, translations english (en) ▼ »  english (en) ▼↔ anagrams   crosswords   example   wikipedia   ebay   catalog   translations  wikipedia radiation enteritis from wikipedia redirect page jump to: navigation, search radiation enteropathy   all translations of radiation enteritis contact us  |  company information  |  privacy policy copyright ©. viagra online safe generic viagra canada

 

Cum altfel aş putea numi în sensul cel mai larg al cunoaşterii, opera de artă dacă nu ca reprezentând transfigurarea unui crâmpei de realitate cu mijloacele şi instrumentele specifice unui limbaj de comunicare interumană. Nu ştiu când am devenit conştient de profunzimea mesajului acestui fapt, dar ştiu că viaţa mea a gravitat în esenţa ei, în jurul acestui adevăr. Pentru mine realitatea nu semnifică doar cadrul material la care îmi raportez existenţa fizică ci ea reprezintă camera tezaurului ce adăposteşte idei, vise, aspiraţii şi infinite sugestii pentru transfigurarea lor în opere de artă.
Realitatea în miezul căreia trăim este o nelimitată şi permanentă sursă provocatoare pentru inovarea şi îmbogăţirea limbajului specific artei. Scopul principal al demersului meu creator este cel al concretizării posibelelor reprezentări ale surprinzătoarelor ipostaze descoperite în această realitate.
Adresez decente gânduri de preţuire şi recunoştinţă privitorului care a zăbovit o clipă în faţa picturilor mele, fie că le-a întâlnit într-o expoziţie oarecare, pe simezele unui muzeu, ale unei galerii de artă sau colecţie privată, dar şi reproduse în paginile acestui album. Nu pot decât să-l asigur că ceea ce va descoperi privindu-le, reprezintă crâmpeie de realitate transfigurate cu emoţie şi sensibilitate după reguli şi înţelesuri personale.


pictor Liviu Suhar