Cum altfel aş putea numi în sensul cel mai larg al cunoaşterii, opera de artă dacă nu ca reprezentând transfigurarea unui crâmpei de realitate cu mijloacele şi instrumentele specifice unui limbaj de comunicare interumană. Nu ştiu când am devenit conştient de profunzimea mesajului acestui fapt, dar ştiu că viaţa mea a gravitat în esenţa ei, în jurul acestui adevăr. Pentru mine realitatea nu semnifică doar cadrul material la care îmi raportez existenţa fizică ci ea reprezintă camera tezaurului ce adăposteşte idei, vise, aspiraţii şi infinite sugestii pentru transfigurarea lor în opere de artă.
Realitatea în miezul căreia trăim este o nelimitată şi permanentă sursă provocatoare pentru inovarea şi îmbogăţirea limbajului specific artei. Scopul principal al demersului meu creator este cel al concretizării posibelelor reprezentări ale surprinzătoarelor ipostaze descoperite în această realitate.
Adresez decente gânduri de preţuire şi recunoştinţă privitorului care a zăbovit o clipă în faţa picturilor mele, fie că le-a întâlnit într-o expoziţie oarecare, pe simezele unui muzeu, ale unei galerii de artă sau colecţie privată, dar şi reproduse în paginile acestui album. Nu pot decât să-l asigur că ceea ce va descoperi privindu-le, reprezintă crâmpeie de realitate transfigurate cu emoţie şi sensibilitate după reguli şi înţelesuri personale.


pictor Liviu Suhar

 

 

Nhs cervical screening programme nhs cancer screening programmes contact us press room literature database privacy nhscsp 22 the aetiology of cervical cancer published september 2005 | isbn 1 84 4630 23 4 download pdf (1. Do viagra pills expire 02mb) the realisation that a virus is primarily the cause of cervical cancer has revolutionised not only the understanding of the disease but also its management. generic viagra online With this in mind, the nhs cervical screening programme has published this document which aims to give an up to date and authoritative version of the aetiology (causes) of cervical cancer and at the same time, an in-depth description of the virus concerned, the human papillomavirus (hpv). was kostet viagra 10 mg Nhscsp home page programme publications how to order publications screening area or topic nhscsp numbered order primary care audio & video resources leaflets & booklets links newsletters archived publications overview of cervical cancer how common is cervical cancer? viagra office toronto canada How many women die from cervical cancer? viagra cheap pills What are the risk factors of cervical cancer? viagra viagra mechanism action Profile of cervical cancer in england: incidence, mortality, and survival about cervical screening human papillomavirus (hpv) hpv vaccination hpv triage hpv test of cure hpv: history questions asked about hpv infection hpv and oral contraceptives research in cervical screening more information about thescreening programme diethylstilbestrol (des) exposed women liquid based cytology (lbc) lbc implementation guidance who does what in the programme quality assurance use of patient information cervical cytology training centres hmr101 request/report form 14 day turnaround time frequently asked questions programme statistics colposcopy equipment reports programme news index useful links   © 2000 - 2012 copyright nhs cancer screening programmes | website by tne. buy generic viagra online cheap Le. buy generic viagra usa "now there is a shift towards that change because we know, as healthcare professionals, women utilise the services more than men. Viagra eagle by maxman u.s.a And unless the women were not informed of these benefits, we would not have as many men as we are having now to request the services. viagra pills canada Some men are brought by their partners who have read about these benefits", she says. buy cheap viagra Tagged: aids, east africa, health, health, human rights, south africa, southern africa, uganda, women copyright © 2012 health-e. is generic viagra safe All rights reserved. viagra sale australia Distributed by allafrica global media (allafrica. viagra office toronto canada Com). cheap viagra from canada To contact the copyright holder directly for corrections — or for permission to republish or make other authorized use of this material, click here. buy viagra Allafrica aggregates and indexes content from over cxxx african news organizations, plus more than 200 other sources, who are responsible for their own reporting and views. viagra generic online Articles and commentaries that identify allafrica. generic form of viagra Com. viagra office toronto canada Viagra vs. viagra comparison