Cum altfel aş putea numi în sensul cel mai larg al cunoaşterii, opera de artă dacă nu ca reprezentând transfigurarea unui crâmpei de realitate cu mijloacele şi instrumentele specifice unui limbaj de comunicare interumană. Nu ştiu când am devenit conştient de profunzimea mesajului acestui fapt, dar ştiu că viaţa mea a gravitat în esenţa ei, în jurul acestui adevăr. Pentru mine realitatea nu semnifică doar cadrul material la care îmi raportez existenţa fizică ci ea reprezintă camera tezaurului ce adăposteşte idei, vise, aspiraţii şi infinite sugestii pentru transfigurarea lor în opere de artă.
Realitatea în miezul căreia trăim este o nelimitată şi permanentă sursă provocatoare pentru inovarea şi îmbogăţirea limbajului specific artei. Scopul principal al demersului meu creator este cel al concretizării posibelelor reprezentări ale surprinzătoarelor ipostaze descoperite în această realitate.
Adresez decente gânduri de preţuire şi recunoştinţă privitorului care a zăbovit o clipă în faţa picturilor mele, fie că le-a întâlnit într-o expoziţie oarecare, pe simezele unui muzeu, ale unei galerii de artă sau colecţie privată, dar şi reproduse în paginile acestui album. Nu pot decât să-l asigur că ceea ce va descoperi privindu-le, reprezintă crâmpeie de realitate transfigurate cu emoţie şi sensibilitate după reguli şi înţelesuri personale.

Health information - med help forums health tools health information experts my medhelp neurology community capillary telangiectasia and migraines post a question << back to community by goonball | jan 08, 2011 0 comments capillary telangiectasia and migraines i have a capillary telangiectasia on the brainstem, i also get migraines foryears now.. can cut viagra pills half medicaresupplementspecialists.com/pfz-buy-online-viagra-pa/ Do you think this could be causing it? viagra cheap prescription viagra canada discount code My doc says no.. viagra first time experience Viagra prescription woman 1 Watch this discussion tweet « previous next » < back to community post a comment to comment message exceeded the 8000 character limit post a comment add to watch list join this community today's pulse 12 ways to boost your brain power here are 12 simple – and fun! viagra without a doctor prescription viagra as recreational use – ways to boost your brain power. viagra canada discount code viagra canada discount code Cuppa joe: friend or foe? buy viagra online canada viagra online without prescription Are there grounds to recommend coffee consumption? buy viagra discount online Recent studies perk interest. buy viagra online overnight shipping Why are you dizzy? generic viagra online Discover some of the causes of dizziness and how to treat it. Over the counter viagra usa Causes of headaches and treatment for headache pain discover the common causes of headaches and how to treat headache pain. Viagra discount coupons online New gene discoveries shed light on alzheimer's two of the largest studies on alzheimer’s have yielded new clues about the disease understanding alzheimer's disease get the facts about this mysterious disease that affects millions dementia vs. viagra without a doctor prescription Alzheimer's: what's the difference? buy viagra pills online Know the difference between these two conditions 9 tips for alzheimer's caregivers tips for caring for someone with alzheimer's disease anatomy of a migraine learn the triggers, symptoms and how to ease that debilitating migraine pain new perspectives in parkinson's disease the latest report from missouri medicine focuses on new ways to manage and treat the symptoms of parkinson’s disease. generic viagra available australia Login | free membership | connect go mood tracker see what affects your mood start tracking now pain tracker track location and severity start tracking now medhelp health answers type your medical question here submit related forums communities experts groups aneurysm brain/pituitary tumors cerebral palsy chiari malformation dysautonomia (autonomic dysfunction) epilepsy head & traumatic brain injury huntington's disease infectious diseases memory loss migraines & headaches military health issues multiple sclerosis muscular dystrophy parkinson’s disease peripheral nerve hyperexcitability (pnh) restless leg syndrome sensory integration disorder (sid) sleep disorders tourette syndrome trigeminal neuralgia more less back, spine & neck surgery brain tumors brain, pituitary and skull base tumor forum genetic disorders head & neck cancer insomnia - adult knee surgery multiple sclerosis (ms) neurology/neurosurgery peripheral arterial disease (pad) sleep apnea / disorders trigeminal neuralgia surviving neurological limbo land - no dx foot drop migraineurs support see all groups related tags dizzy eyes depression back pain dizziness tumor vision numbness headaches head pain migraines symptom stroke neck pain neck anxiety neurology years sleep neurologist tingling legs sur. generic soft viagra retail price of viagra
pictor Liviu Suhar

 

 

http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=559206 viagra 100 mg best price http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=557974 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=558995 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=556655 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=558848 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=557134 mechanism of viagra liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=556745 http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=555757