Cum altfel aş putea numi în sensul cel mai larg al cunoaşterii, opera de artă dacă nu ca reprezentând transfigurarea unui crâmpei de realitate cu mijloacele şi instrumentele specifice unui limbaj de comunicare interumană. Nu ştiu când am devenit conştient de profunzimea mesajului acestui fapt, dar ştiu că viaţa mea a gravitat în esenţa ei, în jurul acestui adevăr. Pentru mine realitatea nu semnifică doar cadrul material la care îmi raportez existenţa fizică ci ea reprezintă camera tezaurului ce adăposteşte idei, vise, aspiraţii şi infinite sugestii pentru transfigurarea lor în opere de artă.
Realitatea în miezul căreia trăim este o nelimitată şi permanentă sursă provocatoare pentru inovarea şi îmbogăţirea limbajului specific artei. Scopul principal al demersului meu creator este cel al concretizării posibelelor reprezentări ale surprinzătoarelor ipostaze descoperite în această realitate.
Adresez decente gânduri de preţuire şi recunoştinţă privitorului care a zăbovit o clipă în faţa picturilor mele, fie că le-a întâlnit într-o expoziţie oarecare, pe simezele unui muzeu, ale unei galerii de artă sau colecţie privată, dar şi reproduse în paginile acestui album. Nu pot decât să-l asigur că ceea ce va descoperi privindu-le, reprezintă crâmpeie de realitate transfigurate cu emoţie şi sensibilitate după reguli şi înţelesuri personale.


pictor Liviu Suhar

 

 

Raosseous tumor or tumor-like lesions were included in the study group. The material was collected from the year 2004 to 2010. viagra daily use strength The criteria for inclusion were: all lesions with radiological changes in bone were included. Viagra and alcohol forum Soft tissue tumors showing bone erosion were excluded. viagra without a doctor prescription Aggressive cysts like okc, ceoc, and aneurysmal bone cyst were included. buy cheap viagra The entire study material was analyzed and grouped into various categories for logical conclusions. buy viagra    results   the study sample comprised a total of 61 pediatric tumors as reported in the department of oral pathology and microbiology at subharti dental college, meerut, india, over a period of 6 years (2004-2010). Viagra canada safp Sex distribution was males - 30 and females - 31 which was almost equal. The site of occurrence was found to be more in the mandible compared to maxilla (mandible: maxilla 42:19, i. viagra order no prescription E. buy viagra online , 2. generic viagra 2:1). viagra daily use strength There were 40 nonodontogenic tumors compared [table 1] to 21 odontogenic tumors (2:1). generic viagra fast shipping There were altogether 57 benign conditions [table 2] while malignant were only 4 (16:1). viagra usa buy Anterior jaw lesions were 23 cases while 38 were present in the posterior region of jaws (1:1:6). Viagra prescription woman 1 Table 1: distribution of cases: pediatric tumors click here to view table 2: distribution of cases: pediatric tumors click here to view observations it was observed that the reported number of cases of pediatric jaw tumors over a period of 6 years was much less compared to the total number of adult jaw tumors (61:133) [table 3]. buy cheap viagra Intraosseous tumors have shown preponderance toward occurring more in mandible compared to maxilla. This was seen in both pediatric and adult tumors. viagra online us pharmacy It was observed that the incidence of nonodontogenic tumors was almost twice that of odontogenic tumors in both children and adults. viagra use among young men Cases of malignant jaw tumors were much less compared to benign tumors. viagra sale no prescription This was seen to be 16:1 in children below 18 years and 13. coupon for viagra daily 7:1 in adults above 18 years of age. viagra side effects duration Tumors affecting the posterior region of the jaws were more common than those affecting the anterior region as seen in both ped. viagra price mumbai

http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=559206 viagra 100 mg best price http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=557974 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=558995 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=556655 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=558848 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=557134 mechanism of viagra liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=556745 http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=555757