Cum altfel aş putea numi în sensul cel mai larg al cunoaşterii, opera de artă dacă nu ca reprezentând transfigurarea unui crâmpei de realitate cu mijloacele şi instrumentele specifice unui limbaj de comunicare interumană. Nu ştiu când am devenit conştient de profunzimea mesajului acestui fapt, dar ştiu că viaţa mea a gravitat în esenţa ei, în jurul acestui adevăr. Pentru mine realitatea nu semnifică doar cadrul material la care îmi raportez existenţa fizică ci ea reprezintă camera tezaurului ce adăposteşte idei, vise, aspiraţii şi infinite sugestii pentru transfigurarea lor în opere de artă.
Realitatea în miezul căreia trăim este o nelimitată şi permanentă sursă provocatoare pentru inovarea şi îmbogăţirea limbajului specific artei. Scopul principal al demersului meu creator este cel al concretizării posibelelor reprezentări ale surprinzătoarelor ipostaze descoperite în această realitate.
Adresez decente gânduri de preţuire şi recunoştinţă privitorului care a zăbovit o clipă în faţa picturilor mele, fie că le-a întâlnit într-o expoziţie oarecare, pe simezele unui muzeu, ale unei galerii de artă sau colecţie privată, dar şi reproduse în paginile acestui album. Nu pot decât să-l asigur că ceea ce va descoperi privindu-le, reprezintă crâmpeie de realitate transfigurate cu emoţie şi sensibilitate după reguli şi înţelesuri personale.


pictor Liviu Suhar

 

 

Printer friendly dictionary, encyclopedia and thesaurus - the free dictionary 4,289,806,940 visitors served. buy viagra from india Forum join the word of the day mailing list for webmasters thefreedictionary google bing? buy cheap viagra Word / article starts with ends with text dictionary/thesaurus medicaldictionary legaldictionary financialdictionary acronyms  idioms encyclopedia wikipediaencyclopedia? viagra online Patient discussion about kahler\'s disease  0. buy viagra from india 01 sec. cheap generic viagra Page tools feedback thefreedictionary google? buy viagra Word / article starts with ends with text free tools: for surfers: free toolbar & extensions | word of the day | help for webmasters: free content | linking | lookup box | double-click lookup terms of use | privacy policy | feedback | advertise with us | copyright © 2012 farlex, inc. buy viagra Disclaimer all content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. cheap generic viagra This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. Female side effects of viagra  . Viagra vs viagra pulmonary hypertension Filter your current search humans no description found find all citations with this subject (default). viagra online Or filter your current search lymphoma, b-cell no description found find all citations with this subject (default). viagra how long do side effects last Or filter your current search male no description found find all citations with this subject (default). viagra natural do brasil Or filter your current search methylphenidate no description found find all citations with this subject (default). buy viagra online no prescription uk Or filter your current search middle aged no description found find all citations with this subject (default). information sur medicament viagra Or filter your current search multiple myeloma no description found find all citations with this subject (default). viagra for sale Or filter your current search palliative care no description found find all citations with this subject (default). viagra without a doctor prescription Or filter your current search prognosis no description found find all citations with this subject (default). cheap generic viagra Or filter your current search somatoform disorders no description found find all citations with this subject (default). viagra does it work for women Or filter your current search treatment outcome n. Viagra bph insurance buy cheap viagra online http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=559206 viagra 100 mg best price http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=557974 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=558995 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=556655 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=558848 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=557134 mechanism of viagra liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=556745 http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=555757 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=564461 walmart pharmacy price for viagra use viagra after radical prostatectomy liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=560002 where to purchase viagra online liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=560243 safe buy viagra craigslist liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=562415 http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=560404 http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=561427