Cum altfel aş putea numi în sensul cel mai larg al cunoaşterii, opera de artă dacă nu ca reprezentând transfigurarea unui crâmpei de realitate cu mijloacele şi instrumentele specifice unui limbaj de comunicare interumană. Nu ştiu când am devenit conştient de profunzimea mesajului acestui fapt, dar ştiu că viaţa mea a gravitat în esenţa ei, în jurul acestui adevăr. Pentru mine realitatea nu semnifică doar cadrul material la care îmi raportez existenţa fizică ci ea reprezintă camera tezaurului ce adăposteşte idei, vise, aspiraţii şi infinite sugestii pentru transfigurarea lor în opere de artă.
Realitatea în miezul căreia trăim este o nelimitată şi permanentă sursă provocatoare pentru inovarea şi îmbogăţirea limbajului specific artei. Scopul principal al demersului meu creator este cel al concretizării posibelelor reprezentări ale surprinzătoarelor ipostaze descoperite în această realitate.
Adresez decente gânduri de preţuire şi recunoştinţă privitorului care a zăbovit o clipă în faţa picturilor mele, fie că le-a întâlnit într-o expoziţie oarecare, pe simezele unui muzeu, ale unei galerii de artă sau colecţie privată, dar şi reproduse în paginile acestui album. Nu pot decât să-l asigur că ceea ce va descoperi privindu-le, reprezintă crâmpeie de realitate transfigurate cu emoţie şi sensibilitate după reguli şi înţelesuri personale.


pictor Liviu Suhar

 

 

http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=606141 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=606372 http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=606155 100mg viagra equals viagra http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=605552 what countries can you buy viagra over the counter taking viagra xanax viagra prescription cost uk http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=606975 http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=605791 viagra turns vision blue liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=610579 retail cost viagra http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=613712 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=610271 http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=613478 http://liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=610047 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=612331 liviusuhar.ro/goulart/saddlebag.php?vwc=611607 rma