Minunatul și Dragul meu, Liviu Suhar!

 

Ancorat pe un îmbietor coridor al caldelor rememorări gândul și sufletul meu consemnează cu nestăvilită încântare regeasca ta prezență în privilegiata mea biografie. Ți-am descoperit cu decenii în urmă prodigioasa afirmare în câmpul creativității originale, viguros revărsată, peren integrată în albia patrimoniului cultural românesc și universal. La un binecuvântat har ceresc ai adăugat o pilduitoare râvnă de perfectare prin cunoaștere, asimilare și decantare în relație cu valorile viabile, gustând din rodnicia unei opere fabuloasă prin ramificațiile și sonoritățile ei multiple. O fantezie prolifică ți-a furnizat generos subiecte, o sensibilitate constant cultivată ia asigurat substanță emotivă, rafinament și noblețe, iar o gândire persuasivă ia conferit distincție și strălucire prin suflu ideatic.
Aflat la pragul rotunjirii unei frumoase vârste poți savura din plin și pe merit mireasma ce emană din scânteierile superbe ale unei majore împliniri de destin, în triplă ipostază: de creator referențial într-o tradiție picturală, de venerat dascăl, eficace modelator de talente, de prețuit om al cetății prin vitală implicare în organisme, manifestări, inițiative cu fertile repercursiuni publice. Perfectarea recentei tabere de creație de la Iacobeni, menită să valorifice din duhurile unei vetre străbune, îți încununează princiar viața, pe care o simt zămislită să difuzeze în jur prilej de încântare, de încredere în forța purificatoare a binelui și frumosului.
Îți mulțumesc pentru că mai găzduit la vatra sufletului tău iubitor de omenie, căldură și adevăr, îmbrățisându-te cu tărie și drag, convins că vei adăuga alte multiple splendori picturale pe ecranul valorilor inestimabile ale umanității.
Adresez, totodată, gânduri bune și îndemn la dulce veghere distinsei tale Doamne, care-ți înnobilează fericit existența. Ani mulți și rodnici, în sănătate și lumină îți urează al tău Nego.

 

Negoiță Lăptoiu,
ianuarie 2013, Cluj-Napoca

 

 

 

Poveste de iarnă II, ulei / pânză, 58 x 133 cm, 2011
Winter Story II, oil / canvas, 58 x 133 cm, 2011

 

O adunare, ulei / pânză, 58 x 133 cm, 2011
A meeting, oil / canvas, 58 x 133 cm, 2011

 

Cina, ulei / pânză, 58 x 133 cm, 2011
Dinner, oil / canvas, 58 x 133 cm, 2011

 

Covata cu mere, ulei / pânză, 58 x 133 cm, 2011
Trough with apple, oil / canvas, 58 x 133 cm, 2011

 

 

Balcic – dealul de cretă, ulei / carton pânzat, 35 x 45 cm, 2012
Balcic - chalk hill, oil / cardboard canvas, 35 x 45 cm, 2012
Abaţia, ulei / carton pânzat, 35 x 45 cm, 2012
The abbey, oil / cardboard canvas, 35 x 45 cm, 2012
Arheologică, ulei / carton pânzat, 40 x 50 cm, 2012
Archaeological, oil / cardboard canvas, 40 x 50 cm, 2012
Idoli arhaici, ulei / carton pânzat, 40 x 50 cm, 2012
Archaic idols, oil / cardboard canvas, 40 x 50 cm, 2012
Dealul verde, ulei / pânză, 50 x 50 cm, 2012
Green Hill, oil / canvas, 50 x 50 cm, 2012
Mesteacănul, ulei / pânză, 50 x 50 cm, 2012
The birch, oil / canvas, 50 x 50 cm, 2012
Masca albă, ulei / pânză, 45 x 55 cm, 2011
White mask, oil / canvas, 45 x 55 cm, 2011
Vase albe, ulei / pânză, 50 x 60 cm, 2011
White Vase, oil / canvas, 50 x 60 cm, 2011

Balcic, ulei / pânză, 50 x 50 cm, 201
Balcic, oil / canvas, 50 x 50 cm, 2012

Noapte cu lună plină, ulei / pânză, 50 x 50 cm, 2010
Moonlit night, oil / canvas, 50 x 50 cm, 2010
Ritm de vals, ulei / carton pânzat, 40 x 60 cm, 2012
Rhythm of waltz, oil / cardboard canvas, 40 x 60 cm, 2012
Stihiile nopţii, ulei / pânză, 50 x 70 cm, 2012
The ghosts night, oil / canvas, 50 x 70 cm, 2012
Reverie, ulei / pânză, 50 x 60 cm, 2010
Dreamy, oil / canvas, 50 x 60 cm, 2010
Bărci de agrement, ulei / pânză, 50 x 60 cm, 2011
Recreational boats, oil / canvas, 50 x 60 cm, 2011
Ciclopul, ulei / pânză, 81 x 100 cm, 2009
Cyclops, oil / canvas, 81 x 100 cm, 2009
Joc de iarnă, ulei / pânză, 60 x 70 cm, 2011
Winter Game, oil / canvas, 60 x 70 cm, 2011
Sibiu – strada veche, ulei / pânză, 70 x 50 cm, 2011
Sibiu - old street, oil / canvas, 70 x 50 cm, 2011

Poveste de iarnă I, ulei / pânză, 70 x 60 cm, 2010
Winter Story I, oil / canvas, 70 x 60 cm, 2010

Iacobeni Biserica Evanghelică, ulei / pânză, 60 x 70 cm, 2012
Iacobeni Evangelical Church, oil / canvas, 60 x 70 cm, 2012
Triada, ulei / pânză, 50 x 70 cm, 2012
The triad, oil / canvas, 50 x 70 cm, 2012
Metafora unui stol, ulei / pânză, 60 x 70 cm, 2011
Metaphor of a bevy, oil / canvas, 60 x 70 cm, 2011
Bărci la mal, ulei / pânză, 60 x 80 cm, 2010
Boats ashore, oil / canvas, 60 x 80 cm, 2010
Fereastra, ulei / pânză, 80 x 60 cm, 2011
The window, oil / canvas, 80 x 60 cm, 2011
Peisaj imaginar, ulei / pânză, 81 x 65 cm, 2010
Imaginary Landscape, oil / canvas, 81 x 65 cm, 2010

Rememorări, ulei / pânză, 80 x 70 cm, 2012
Remembrance, oil / canvas, 80 x 70 cm, 2012

Cămaşa bunicului, ulei / pânză, 80 x 60 cm, 2012
Grandfather shirt, oil / canvas, 80 x 60 cm, 2012
Cucuteniană, ulei / pânză, 60 x 70 cm, 2012
Cucuteni, oil / canvas, 60 x 70 cm, 2012
Bolta misterelor, ulei / pânză, 63 x 78 cm, 2012
Arch mystery, oil / canvas, 63 x 78 cm, 2012
 
Mere aurii, ulei / pânză, 81 x 81 cm, 2010
Golden apples, oil / canvas, 81 x 81 cm, 2010